P  O  S  T  U  P  Y

         

 

 

  

  POSTUP PRI SPÚŠŤANÍ VÝDAJNÍKA VODY 

 

Postup pri spúšťaní výdajníka vody

 1. odlepte nálepku z vrchnáka barelu

 2. nasaďte barel zvisle na výdajník vody a pustite vodu z kohútikov až kým nezačne vytekať z červeného kohútika

 3. zapojte zásuvku do sieťovej zástrčky (vždy až potom ako začne tiecť voda z červeného kohútika)

 4. zapnite výdajník vody, rozsvieti sa kontrolka ohrevu a chladenia

 5. výdajník už nepotrebuje vašu pozornosť a môže pracovať automaticky

 

 výdajník vody musí stáť rovno

 je dôležité aby bol umiestnený mimo slnečného žiarenia a minimálne 15 cm od steny

**********************************************************************************************

 

 

Copyright © 2005 AXEM s.r.o.